2018

VOLUME 7 ISSUE 1 2018 (JANUARY-MARCH)

Table of Contents

Articles

Chinmaya Keshari Sahoo, Abhignya Vojjala, Buchanpally Vikram Reddy, Santhoshini Reddy
PDF
1-4
W Sampoornam, Aruna Devi. G, Karthika R, Mariya pushpam S, Pavithra R, Surya. M, Saranya. R, Gnana Ashwini. A
PDF
5-8
manish kumar singh
PDF
9-12
Hossein Rafiei, Mohammad Ali Cheraghi, Mahvash Salsali, Farnoosh Rashvand
PDF
13-19
Basam Basim M Al-fraji, Somaya Yassin Najim, Zainab Owaid Shatti, Enas Ibrahim Jasim, Wissam Adnan Dari
PDF
20-23
Rahamat Unissa, Komati BhanuRekha, Daggupati Amani, Sowmya Konakanchi, SaranyaArun kumar
PDF
24-29
Manish Kumar Singh, Dinesh kumar meena, Kumar Avinash Bharati, Rajesh kumar
PDF
28-47
Oluwamodupe Cecilia Ejelonu
PDF
30-37