2018

VOLUME 7 SUPPL 2 2018 (APRIL-JUNE)

Table of Contents

Articles

Chinmaya Keshari Sahoo, Muvvala Sudhakar, D. Venkata Ramana, K. Satyanarayana
PDF
1-3
Lavakumar Somu
PDF
4-5
Dariush Ranjbar, Abbas Yazdanpanah, Ali KhaniJeihooni
PDF
6-9
Abbas Ghavam, Mahnaz Khanehfarda, Somayeh Hessam
PDF
10-13
Abbas Yazdanpanah, Masoud Karimi, Hassan Ghiyasi
PDF
14-16
Shaghayegh Vahdat, Sayed Ali Hashemi, Somayeh Hessam
PDF
17-19
Abbas Yazdanpanah, NabiAllah Zarezadeh, NabiAllah Zarezadeh, Mohsen FaselahJahromi, Mohsen FaselahJahromi
PDF
20-23
Monisha R, Muthukumar T.S, Amutha R
PDF
24-25
Parimisetty Sravya Sruthi
PDF
26-29