2019

VOLUME 8 ISSUE 1 2019 (JANUARY-MARCH)

Table of Contents

Articles

Govind Shivaji Ghongade, Apte Madhavi
PDF
1-5
Seetha Ram Kotra, Divya Jyothi G, Nithiyaa J S, Satish Babu K, Atulya Kumar Nanda, Kvc Chakrapani
PDF
6-8
Moradali Zareipour, Ali Sadaghianifar, Morteza Esmzadeh, Sarvin Abbasi, Mahin Alinejad
PDF
9-12
Mohammed Atiyah Dakhil, Shatha M.J Al-khateeb, Arshad F Ridha
PDF
13-16